- Sapa  
     
  - Vịnh Hạ Long  
     
  - Phong Nha  
     
  - Huế  
     
  - Hội An  
     
  - Mỹ Sơn  
     
  - Nha Trang  
     
  - Mũi Né  
     
  - ĐBS Cửu Long  
     
   
    
   
 
 
Visitor: 355636
   
   
  Nha Trang  
  Diện tích: 251km2
Dân số: 362 ngàn người
 
   
 
Nha Trang là một trong số 29 vịnh trên thế giới được câu lạc bộ các vịnh biển đẹp nhất thế giới xếp hạng và chính thức công nhận vào tháng 7/2003. Cùng với vịnh Hạ Long, vịnh Nha Trang là vịnh thứ hai của Việt Nam được xếp vào hàng danh dự này.